Prof. dr hab. Julia Festman

Od 2017 r. profesor w Wyższej Szkole Pedagogicznej w Tyrolu (Austria). Prowadzi interdyscyplinarne badania w zakresie wielojęzyczności, które obejmują: akwizycję języka, procesy przetwarzania języka, procesy poznawcze, heterogeniczność, motywację do nauki języka, nauczanie zinstytucjonalizowane.