prof. dr hab. Mirosław Pawlak

Pracuje na Wydziale Pedagogiczno-Artystycznym UAM w Kaliszu oraz w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Koninie. Jest redaktorem naczelnym serii Second Language Learning and Teaching oraz czasopism Studies in Second Language Learning and Teaching i Konińskie Studia Językowe. Autor ponad dwustu publikacji dotyczących różnych aspektów uczenia się i nauczania języków obcych.