Samanta Busiło

Polonistka, ukrainistka, glottodydaktyk, lektorka języka polskiego jako obcego, metodyk w wielu projektach edukacyjnych skierowanych do imigrantów, organizowanych przez Fundację Nauki Języków Obcych „Linguae Mundi”, autorka materiałów do nauki języka polskiego jako obcego. Doktorantka w Instytucie Polonistyki Stosowanej Uniwersytetu Warszawskiego.