Sławomir Stasiak

Doktorant w Instytucie Anglistyki UMCS w Lublinie, nauczyciel języka angielskiego w Liceum Ogólnokształcącym im. KEN w Stalowej Woli. Jego główne zainteresowania naukowe obejmują fonodydaktykę na poziomie licealnym. Autor i współautor kilkunastu artykułów na temat nauczania fonetyki angielskiej w szkole.