Weronika Markowska

Asystent w Pracowni Glottodydaktyki Instytutu Filologii Słowiańskiej UMCS w Lublinie. Zajmuje się fonodydaktyką współczesnego języka rosyjskiego.