Aleksandra Raźniak [nid:1380]

Artykuł

Edukacja przez działanie sprzyja nie tylko efektywniejszemu poznawaniu, ale także stosowaniu przyswojonych wiadomości i umiejętności w sytuacjach zarówno typowych, jak i wymagających kreatywnego czy krytycznego myślenia. Aktywna edukacja może być jeszcze bardziej skuteczna, jeśli działanie jest...

Artykuł

Nauczanie pokoleń Y i Z metodami dydaktycznymi pokolenia X nie do końca przy-nosi zadowalające efekty. U naszych uczniów często widzimy znużenie, znudzenie, brak chęci i motywacji. Próbujemy różnych metod i technik, ale efektów brak. Co zatem zrobić, by zainteresować, zaangażować i zaktywizować...