ANNA KOŃCZAL

Artykuł

Proponowana lekcja języka niemieckiego jest przeznaczona dla uczniów rozpoczynających naukę drugiego języka obcego. Realizacja scenariusza zakłada użycie dostępnych bezpłatnie programów i aplikacji internetowych oraz urządzeń ICT. Inspiracji w zakresie wykorzystywania nowych technologii podczas...