Bożena Janiszewska

Artykuł

Artykuł prezentuje ogólną problematykę i teorie zdolności, w tym językowych, oraz wskazania dotyczące pracy z uczniami zdolnymi o harmonijnym rozwoju. Omówione są cechy takich uczniów oraz geneza i rozwój zdolności. W charakterystyce uczniów...

Artykuł

W Polsce obowiązuje Rozporządzenie MEN (z dnia 1.09.2017 r.) w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w placówkach edukacyjnych. Pomocy tej potrzebują uczniowie z różnego rodzaju trudnościami, szczególnie ci z dysfunkcjami i deficytami. Wśród tych...