dr Justyna Deczewska [nid:2142]

Artykuł

Pandemia COVID-19 i związany z nią okres izolacji diametralnie zmieniły wiele sfer naszego życia. Było to szczególnie widoczne w edukacji, w której prawdopodobnie nigdy wcześniej nie następowały zmiany tak szybkie i rewolucyjne. Niemalże z dnia na dzień wszyscy uczestnicy procesu edukacyjnego,...

Artykuł

Piosenki to materiał chętnie wykorzystywany przez nauczycieli języków obcych, ponieważ uatrakcyjniają zajęcia, a także podnoszą motywację i gotowość do nauki. Odpowiednio dobrane utwory, zawierające określoną leksykę lub konstrukcje gramatyczne, mogą też służyć doskonaleniu poprawności i...