Dr Katarzyna Czubała-Vyborov [nid:2045]

Artykuł

Każde zajęcia z języka obcego są doskonałą okazją ku temu, aby oprócz zapoznawania ze strukturami leksykalno-gramatycznymi przybliżyć uczniom tradycję, sztukę i szeroko rozumianą kulturę obcą. Młodzi ludzie powinni uczyć się ciekawości i otwartości wobec innych kultur, poszanowania innych ras i...

Artykuł

Wydany w 2018 r. przez Wydawnictwo Poltext w Warszawie Codziennik rosyjski może być traktowany jako jedna z ciekawszych pomocy dydaktycznych dla nauczyciela rusycysty. To kompendium wiedzy na temat języka i kultury rosyjskiej autorstwa Olgi Tatarchyk, Jeleny Wysokińskiej i Volhi Liauchuk –...