dr Magdalena Jochimczyk [nid:2134]

Artykuł

Teksty pisane pełnią na lekcji języka obcego rolę istotną, choć często niedocenianą. W odniesieniu do interakcyjnego modelu kształcenia należy zauważyć, że dostarczają one materiału do rozmowy oraz sprzyjają prowadzeniu autentycznego dialogu. Teksty pisane można wykorzystać we wspomnianej...