Tomasz Chudak [nid:1382]

Artykuł

W artykule zaprezentowano autorski, zintegrowany model nauczania języka obcego, wspartego na czterech filarach: trybie odwróconej lekcji (flipped classroom), CALL (computer assisted language learning), zagadnieniach związanych z kształtowaniem kompetencji komunikacyjnej w...