Języki w Europie

Artykuł

Inicjatywa Komisji Europejskiej – Europass –  obchodzi w tym roku dziesiątą rocznicę powstania. Dokumenty wchodzące w jej skład zostały pozytywnie ocenione przez  nauczycieli, pracodawców, studentów oraz uczniów jako dobre narzędzie przygotowujące młodzież do tworzenia ważnych...

Artykuł

Maluchy w całej Europie bawią się i uczą. W zaleceniach dla placówek edukacyjnych i opiekuńczych w poszczególnych państwach znajdują się zarówno treści typowo edukacyjne, jak i te dotyczące gier i zabaw. Dzieci biorą udział w zajęciach organizowanych przez nauczyciela. Dużo czasu przeznacza się...

Artykuł

Rodzice dzieci w wieku przedszkolnym lub wczesnoszkolnym często stają przed trudnym wyborem zajęć dodatkowych, nie mogąc zdecydować się, na które z nich zapisać swoje pociechy. Angielski, piłka nożna, zajęcia muzyczne, plastyka, taniec, rytmika i wiele, wiele innych pozaprzedszkolnych lub...

Artykuł

W obliczu rosnącej popularności innych języków obcych i zmian wywołanych reformą kształcenia zawodowego germaniści starają się stosować nowatorskie rozwiązania, usprawniające realizację nowej podstawy programowej kształcenia w zawodach, a tym samym motywować uczniów do aktywnej nauki języka...

Artykuł

Nauczanie i uczenie się języków obcych oraz wspieranie różnorodności językowej i kulturowej są priorytetami polityki europejskiej od dziesięcioleci. Nauka języków jest także jedną z wielu płaszczyzn osiągania strategicznych celów współpracy europejskiej w dziedzinie kształcenia i szkolenia do...

Artykuł

We wrześniu 2014 r. Instytut Badań Edukacyjnych opublikował raport Pracowni Języków Obcych: Język angielski w gimnazjum. Raport cząstkowy z pierwszego etapu „Badania uczenia się i nauczania języków obcych w gimnazjum” (BUNJO). Przedstawiono w nim wyniki badań kwestionariuszowych i...

Artykuł

Dynamika rozwoju badań z zakresu nauczania języka polskiego jako obcego wiąże się m.in. z akcesją Polski do Unii Europejskiej. Za jeden z językowych wymiarów integracji można uznać ustawę, z dnia 11 kwietnia 2003 r., o zmianie Ustawy o języku polskim (DzU nr 73, poz. 661) wprowadzającą...

Artykuł

Artykuł jest podsumowaniem wizyty studyjnej odbytej w Hiszpanii w maju 2014 r., poświęconej nauczaniu różnojęzycznemu w Galicji. Autor próbuje pokazać różnice w rozumieniu pojęć wielojęzyczności, dwujęzyczności i różnojęzyczności z perspektywy aktualnego stanu wiedzy i sytuacji krajów...

Artykuł

Znajomość języka obcego na niewiele się zda, jeśli nie poznamy kultury, w której język ten jest zanurzony. To bagaż kulturowy, kryjący się w słowach i wyrażeniach, wpływa na zrozumienie danego zdania wypowiedzianego w określonym kontekście. Jedną z okazji, podczas których można nabywać takie...

Artykuł

Od kilkunastu lat wczesna edukacja i opieka nad najmłodszymi jest jednym z priorytetów Unii Europejskiej. Najnowszy raport Eurydice Kluczowe dane dotyczące wczesnej edukacji i opieki w Europie 2014 prezentuje postępy poszczególnych krajów UE w osiąganiu wspólnych celów w tej dziedzinie...