Języki w Europie

Artykuł

Postulat ciągłego rozwoju zawodowego lektorów języka obcego to temat ważny i powracający w dyscyplinie glottodydaktyki. Potrzeba szkoleń zawodowych jest istotna nie tylko dla długoterminowego rozwoju zawodowego nauczycieli, ale również instytucji, które ich zatrudniają, jeśli instytucje te...

Artykuł

System Opisu Pluralistycznych Podejść Do Języków i Kultur (FREPA) jako uzupełnienie Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego (ESOKJ) ma stanowić przyczynek do popularyzacji edukacji różnojęzycznej i międzykulturowej. W niniejszym artykule prezentujemy funkcjonalność tego narzędzia oraz...

Artykuł

Niniejszy artykuł przedstawia wyniki jakościowej i ilościowej analizy strategii tłumaczeniowych, zastosowanych podczas przekładu (z języka polskiego na angielski) nazw własnych w 10. wybranych artykułach z Wikipedii. Autor podejmuje próbę dyskusji na temat przyczyn częstego stosowania pewnych...

Artykuł

Inspiracją do napisania niniejszego artykułu było uczestnictwo autorki w trzyletnim projekcie międzynarodowym Guibouch. Uczniowie bydgoskiego liceum wraz z młodzieżą ze szkół w Tuluzie i Tel Awiwie od dwóch lat pracują według norm przyjętych w centrach badawczych nad wykorzystaniem...

Artykuł

W pierwszym z serii tekstów inspirowanych metodą deDOMO próbujemy pokazać na nowo trudną sytuację ucznia zmagającego się z obcością języka obcego. Analizujemy źródła tej obcości i przekonujemy, że zasługują one na naszą empatię jako edukatorów. Wprowadzamy też pojęcie udomowienia języka obcego...

Artykuł

Rola pisania w nauczaniu języków obcych jest bardzo różnie interpretowana przez nauczycieli i metodyków. Czy rzeczywiście w dzisiejszych czasach jest ona zbędną umiejętnością i powinniśmy zaniechać jej nauczania?

Artykuł

Jakie korzyści wynikają z wprowadzenia ogólnouniwersyteckiego systemu nauczania języków obcych i dlaczego jest to tak ważne dla dzisiejszych absolwentów? O polityce językowej na Uniwersytecie Warszawskim.

Artykuł

Program Operacyjny Kapitał Ludzki razem z programem „Uczenie się przez całe życie”- nowe możliwości ciekawych wyjazdów dla nauczycieli.

Artykuł

Do 20 października trwa rejestracja szkół pragnących wziąć udział w konkursie Juvenes Translatores, w którym siedemnastolatki ze wszystkich państw UE co roku zmagają się o tytuł najlepszego młodego tłumacza. Konkurs, organizowany w tym roku po raz szósty, ma przybliżać młodym ludziom...

Artykuł

Niniejszy artykuł ma na celu wykazanie politycznego znaczenia języka i różnorodności językowej, która jest charakterystyczną cechą Europy. Autor stawia następujące tezy: po pierwsze nie można pozwolić, by różnorodność ta zanikła. Należy poważnie ją traktować i uwzględniać w obecnej i przyszłej...