Języki w Europie

Artykuł

The DOTS (Developing Online Teaching Skills) workshop provides modular, flexible, clearly structured and immediately implementable activities in different languages designed to help language teaching professionals develop their online teaching skills. The use of a Moodle-based workspace as a...

Artykuł

Europejskie Centrum Języków Nowożytnych Rady Europy w Grazu (ECML) rozpoczęło realizację swojego nowego programu działań zaplanowanych na lata 2012-2015, zatytułowanego Nauka poprzez języki: promowanie edukacji integrującej, różnojęzycznej i interkulturowej. Nowy program...

Artykuł

24 września 2012 r. rusza, już po raz jedenasty, święto wielojęzycznej Europy! Lekcje pokazowe i warsztaty metodyczne dla nauczycieli w kilkudziesięciu językach, międzynarodowa konferencja, zajęcia teatralne, opowiadanie bajek, językowa gra miejska i festiwal filmowy to główne atrakcje...

Artykuł

W tym roku 26 września już po raz jedenasty obchodzimy Europejski Dzień Języków. Jakie były początki tego corocznego święta języków? Jak jest ono obchodzone w Europie i w Polsce? Skąd wziąć materiały do zorganizowania wydarzenia w swojej szkole? W poniższym artykule znajdą Państwo odpowiedzi na...

Artykuł

W kwietniu 2012 r. uczniowie trzecich klas gimnazjów przystąpili do nowego egzaminu z języka obcego. Po raz pierwszy wyniki tego egzaminu liczyły się do rekrutacji do szkół średnich drugiego stopnia. Co wynika z analizy rezultatów tych egzaminów?

Artykuł

Approaching grammar through tactile sentence structure: ping-pong technique.

Artykuł

Recenzja książki Ewy Domagały-Zyśk i Katarzyny Karpińskiej-Szaj Uczeń z wadą słuchu w szkole ogólnodostępnej. Podstawy metodyki nauczania języków obcych.

Artykuł

Każdy nauczyciel/ wykładowca powinien zadać sobie pytanie czy jest w stanie zintegrować się ze swoimi uczniami/studentami (czasem niepełnosprawnymi). Następujący artykuł wyjaśnia czytelnikom kim jest osoba z dysfunkcją wzroku i podaje kilka wskazówek niezbędnych do prawidłowej i bezstresowej...

Artykuł

W populacji UE zwiększa się udział ludzi w wieku starszym. Utrzymująca się tendencja do wydłużania życia ludzkiego przy jednoczesnym spadku liczby urodzeń dopełnia proces zmiany w społeczno-kulturowym obrazie społeczeństw europejskich. Proces ten nie pozostaje jednocześnie bez wpływu na wzrost...

Artykuł

Języki obce w szkole nie muszą ograniczać się wyłącznie do pracowni językowych i punktów programu nauczania realizowanych w klasie czy podczas zajęć pozalekcyjnych. Wiemy o tym wszyscy, jednak niezwykle rzadko o tym pamiętamy. A gdyby tak naukę języków obcych „przemycić” w działaniu, które przy...