Metodyka

Artykuł

Trzeci tekst omawiający sprawdzian szóstoklasisty dotyczy kompetencji leksykalnej. Przyjrzymy się, jak jest ona testowana w sprawdzianie, oraz jak ją rozwijać, pielęgnować i ćwiczyć – nie tylko pod kątem testu.

Artykuł

Wiki – to jedno z narzędzi technologii informacyjnych i komunikacyjnych (TIK), które umożliwia wspólne pisanie jednego tekstu przez wielu autorów, w pewnym stopniu podobnie jak internetowy edytor tekstu, oferowany przez Google. Wiki może być wykorzystane w kształceniu nauczycieli...

Artykuł

Jaka jest relacja między zadaniem a projektem i jakie są konsekwencje ewentualnych różnic między tymi działaniami dydaktycznymi? Artykuł jest próbą odpowiedzi na to pytanie z punktu widzenia nauczyciela języka obcego współodpowiedzialnego za zarządzanie procesem dydaktycznym w klasie...

Artykuł

Czego naprawdę potrzebuje początkujący, by zacząć mówić w języku obcym? Gdzie i kiedy może to dostać? W trzecim z serii tekstów inspirowanych koncepcją deDOMO prezentujemy nowe argumenty na rzecz podejścia leksykalno-funkcjonalnego i wykorzystania języka ojczystego do nauki języka obcego w...

Artykuł

W pierwszym tekście dotyczącym sprawdzianu szóstoklasisty zastanawialiśmy się, jak rozwijać sprawność słuchania nie tylko pod kątem samego sprawdzianu, ale przede wszystkim jako sprawność językową i życiową. W drugim tekście z serii przyjrzymy się umiejętności czytania.

Artykuł

System egzaminów zewnętrznych w Polsce podlega ciągłym zmianom. Wejście w życie nowej podstawy programowej w roku szkolnym 2009/2010 nie tylko wpłynęło na proces dydaktyczny w szkole, ale również dało początek nowemu systemowi egzaminów zewnętrznych. Rok 2015 jest ostatnim...

Artykuł

Czy jest w ogóle możliwe nauczanie języków obcych najmłodszych? Jakie metody należy stosować, aby zajęcia językowe z najmłodszymi były nie tylko ciekawe, ale także przynosiły zamierzone efekty? Niniejszy artykuł jest próbą odpowiedzi na powyższe pytania.

Artykuł

W gospodarce, polityce, mediach, życiu zawodowym i prywatnym wciąż akcentuje się kreatywność. Czym jednak ona jest? Czy istnieje dla niej miejsce w polskiej rzeczywistości edukacyjnej? Jak wspierać kreatywne zachowania uczących się na lekcji języka obcego? W niniejszym artykule podjęto próbę...

Artykuł

W grudniu 2014 r. redakcja czasopisma „Języki Obce w Szkole” otrzymała list od przewodniczącego Rady Języka Polskiego prof. dr hab. Andrzeja Markowskiego w sprawie, wydanej w 2010 r. książki dr. Grzegorza Śpiewaka Angielski dla rodziców przedszkolaka. Przewodnik metodyczny. Redakcja...

Artykuł

System egzaminów zewnętrznych, ciągle się rozwija. Zachodzące zmiany są skutkiem dostosowania egzaminów do najbardziej aktualnego stanu wiedzy (zarówno w zakresie merytorycznym, jak i dydaktycznym), bowiązujących aktów prawnych. Egzaminy wpływają również na przebieg procesu dydaktycznego (Smolik...