Pomysły dla aktywnych

Artykuł

Mike’s day to materiał przygotowany dla uczniów klasy czwartej oraz dla wszystkich tych, którzy zaczynają poznawać lub chcą utrwalić zasady tworzenia zdań w czasie Present Simple.

Artykuł

Nauczanie języka obcego dzieci w wieku przedszkolnym oraz szkolnym wiąże się z wykorzystaniem elementów zabawy i komunikacji w połączeniu z wierszami, piosenkami oraz wyliczankami. Prezentujemy przykładowe scenariusze zajęć z języka rosyjskiego dotyczące tematu: zwierzęta.

Artykuł

Sentencje łacińskie w krzyżówkach powstały w odpowiedzi na zapotrzebowanie osób uczących się tego języka na powiedzenia łacińskie. Warto przy okazji przypomnieć nazwiska ich twórców.

Artykuł

Materiał Mike’s at school powstał z myślą o uczniach klasy pierwszej, gdyż temat przyborów szkolnych z pewnością nie jest im obcy.

Artykuł

Nauczanie języka angielskiego w przedszkolach i młodszych klasach szkoły podstawowej wydaje się łatwe i przyjemne, jednak praca z dziećmi to nie lada wyzwanie. Mali uczniowie są bezpośredni i wymagający, nie kryją znudzenia i nie szczędzą krytyki. Aby uniknąć jednego i drugiego, polecam częste...

Artykuł

Podejmując refleksję nad sposobami dydaktyzacji materiałów glottodydaktycznych, zawierających elementy kulturoznawcze, przyjrzymy się możliwościom kształtowania kompetencji interkulturowej w procesie nauczania języka rosyjskiego jako języka obcego.

Artykuł

Jedną z form motywacji do nauki języka rosyjskiego są konkursy. W szkole typu zawodowego zachęcenie uczniów do udziału w konkursie nie jest jednak łatwe.

Artykuł

Wiek przedszkolny to okres charakteryzujący się specyficznymi właściwościami, z których za najważniejsze należy uznać dużą wrażliwość emocjonalną, potrzebę ruchu, zmienność reakcji uczuciowych, zaciekawienie otaczającym światem, naśladownictwo z tendencją do odtwarzania i twórczego przetwarzania...

Artykuł

Prezentujemy scenariusz lekcji języka francuskiego, przygotowującej do egzaminu DELF. Pomysł zakłada zaangażowanie uczniów i stworzenie w klasie atmosfery zaufania. Przedstawiony temat jest często spotykany na egzaminie, opracowywany w publikacjach dotyczących przygotowania do DELF i...

Artykuł

Kaligram stanowi przedmiot badań literaturoznawstwa. Jego specyficzne właściwości polegające na syntezie słowa i obrazu sprawiają, że stosują go także w swojej pracy psycholodzy oraz pedagodzy, dążący do rozwijania twórczej wyobraźni swoich podopiecznych. Mowa tu o treningach twórczości i...