Wieża Babel

Artykuł

Wśród dyskusji na temat podnoszenia jakości oświaty, jakie prowadzimy z beneficjentami programów europejskich, rola nauczycieli w budowaniu projakościowego podejścia i wdrażaniu pozytywnych zmian pojawia się bardzo często.

Artykuł

Fundusz Stypendialny Sciex działa od 2009 r. w ramach Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy. Program ten kładzie nacisk na wspieranie inicjatyw w zakresie badań i stanowi ważny instrument mający na celu promowanie młodych, utalentowanych pracowników naukowych, którzy zamierzają prowadzić...

Artykuł

Nie jest nowością wykorzystanie technologii w nauczaniu języków obcych. Magnetofony i magnetowidy, komputery i Internet obecne są w szkołach już dość długo. Ale jak połączyć możliwości Internetu z nauką języka w klasie? Być może najlepszym sposobem jest realizacja eTwinningowych projektów.

Artykuł

W Zespole Szkół Zawodowych nr 1 w Starachowicach od dwóch lat realizowany jest projekt EuroCatHos – Kurs językowy online. Jego produktem finalnym będzie w październiku 2013 r. kurs językowy dla pracowników i praktykantów sektora gastronomii i hotelarstwa, a także wszystkich...

Artykuł

Projekt Langauge Rich Europe (Europa bogata językami) jest współfinansowany przez Komisję Europejską w ramach programu „Uczenie się przez całe życie”.

Artykuł

Francuskojęzyczni lektorzy belgijscy pracujący na polskich uniwersytetach, wsparcie dla klas frankofońskich na Śląsku oraz stypendia w Belgii dla nauczycieli języka francuskiego to tylko niektóre z działań, jakie podejmuje Przedstawicielstwo Walonia-Bruksela w Polsce.

Artykuł

Często zadajemy sobie pytanie, skąd czerpać pomysły na realizację projektów. A kreatywność jest w nas – wystarczy tylko dobrać właściwy klucz, aby otworzyć jej drzwi. Pokazują to szczególnie działania prowadzone w środowisku międzynarodowym.

Artykuł

Program Leonardo da Vinci oferuje przygotowanie językowe i kulturowe dla uczniów, którzy korzystają z wyjazdów na zagraniczne praktyki zawodowe w przedsiębiorstwach lub instytucjach szkoleniowych.

Artykuł

Żyjemy w świecie, w którym uczenie się przez całe życie stało się powszechnie obowiązującą normą. Warto zauważyć, że mówimy nie o nauczaniu, ale uczeniu się, bo choć procesy te są ze sobą powiązane, nie są tożsame.

Artykuł

Współcześnie technologia, społeczeństwo i edukacja stanowią nierozerwalne trio. Coraz bardziej zaawansowani technologicznie uczestnicy różnych form kształcenia podążają w kierunku nowszych i bardziej zindywidualizowanych rozwiązań edukacyjnych. Ten trend jest szczególnie zauważalny w...