Niemiecki

Artykuł

A czy im się aby nie pomiesza? To pytanie słyszę chyba najczęściej, gdy proponuję w moim gimnazjum zajęcia dodatkowe prowadzone jednocześnie po angielsku i niemiecku. I oczywiście nie zadają tego pytania uczniowie. To obawy rodziców i innych nauczycieli, bo języki obce uchodzą za trudne...

Artykuł

W obliczu rosnącej popularności innych języków obcych i zmian wywołanych reformą kształcenia zawodowego germaniści starają się stosować nowatorskie rozwiązania, usprawniające realizację nowej podstawy programowej kształcenia w zawodach, a tym samym motywować uczniów do aktywnej nauki języka...

Artykuł

Uczenie się języka niemieckiego, czy też innego języka obcego, jest formą spotkania z inną kulturą. W procesie uczenia się nowego języka obcego opieramy się zawsze na naszej dotychczasowej wiedzy językowej i kulturowej. Wywiera ona olbrzymi wpływ na nasze rozumienie tego, co nowe. Często nie...

Artykuł

Znając jeden z języków germańskich, nie będziemy mieć problemu ze zrozumieniem zdań: Vad studerar du? Was studierst du? What do you study? W niniejszym artykule można znaleźć odpowiedzi na pytania, z czego to wynika oraz jak możemy wykorzystać w nauce kolejnych języków obcych znajomość...

Artykuł

Zgodnie z założeniami podejścia interkulturowego w dydaktyce języków obcych, uczeniu się i nauczaniu winna towarzyszyć świadomość wzajemnych związków pomiędzy komunikacją a kulturą (nie ma komunikacji bez kultury, nie ma kultury bez komunikacji), a tym samym wpływu różnic kulturowych na procesy...

Projekt

Konkurs adresowany jest do uczniów szkół gimnazjalnych z klas trzecich i drugich z terenu powiatu poddębickiego, którzy chcą zmierzyć się z rówieśnikami, sprawdzając swoje umiejętności z języka niemieckiego na poziomie A1/A2 oraz wiadomości z zakresu realioznawstwa Niemiec, Austrii i Szwajcarii...

Projekt

Przedmiotem konkursu jest recytacja fragmentów literatury polskiej (proza lub wiersz) przetłumaczonej na jeden z języków obcych: język angielski, język francuski, język hiszpański, język niemiecki, język rosyjski.

Projekt

15 marca 2014 r. w siedzibie Zamiejscowego Ośrodka Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Pile odbędzie się w Pile konferencja "Wielojęzyczność atutem Europejczyka. Język niemiecki w Wielkopolsce". Początek o 10:00.

Artykuł

W artykule przedstawiono możliwości wykorzystania technologii informacyjno-komunikacyjnych do wspomagania uczenia się języka z jednoczesnym nabywaniem kompetencji międzykulturowych na przykładzie projektu polsko-chińskiego.

Artykuł

Otwórzcie się, macie możliwości – chciałoby się powiedzieć uczniom na lekcji językowej w niejednej klasie. Lekcja niemieckiego (jak i każdego języka obcego) może wzbudzić w uczniach poczucie bycia samodzielnym, kreatywnym – po prostu chęć działania.