Włoski

Projekt
Rusza XIII edycja Ogólnopolskiego Konkursu Wierszy i Piosenek Tematycznych w Języku Obcym "Rhymes and Songs Festival". Tym razem pod hasłem: Many of the things you can count do not matter. Many of those that cannot be counted really count
Projekt

Szkoła Podstawowa Nr 42 z Oddziałami Integracyjnymi im. Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego w Warszawie organizuje konkurs "Rhymes and Songs Festival".

Co roku konkurs odbywa się pod innym hasłem. W bieżącym roku szkolnym tematem przewodnim dwunastej edycji jest geografia,...

Artykuł

Artykuł przedstawia praktyczne podejście do nauczania słownictwa w procesie nauczania języka włoskiego dorosłych i uzasadnia rangę pracy nad materiałem leksykalnym, jako ważnym elementem lekcji języka obcego. W ostatniej części przedstawiono kilka przykładowych ćwiczeń leksykalnych z języka...

Artykuł

System nauczania języków obcych oparty tylko na aktywności lewej półkuli mózgu zmniejsza efektywność uczenia się. Wizualizacja zjawisk gramatycznych to propozycja szybszego (całościowego) zrozumienia i zapamiętania reguł, ponieważ zasadza się na aktywności obu półkul i na wykorzystaniu...

Artykuł

Dynamika dziecięcej grupy językowej, w której pracujemy, różni się zasadniczo od dynamiki jakiejkolwiek innej grupy wiekowej. Jednocześnie zaś wielojęzyczność współczesnej Europy stawia przed nauczycielem-lingwistą bezdyskusyjny obowiązek odnalezienia takich sposobów przekazania posiadanej przez...

Artykuł

W tej nieco chełpliwej formule, wykorzystanej w kampanii reklamowej naszych kursów językowych, zawarty został w skrócie sens istnienia Włoskiego Instytutu Kultury, jego misja i cel.

Artykuł

W dobie wielokulturowości i wielojęzyczności nauczania języka włoskiego nie powinno się ukierunkowywać wyłącznie na rozwój kompetencji językowych, lecz przede wszystkim na rozwój kompetencji interkulturowej. Odpowiednio wykorzystane na zajęciach materiały filmowe mogą stanowić doskonały środek...

Artykuł

W artykule przedstawiono możliwości wykorzystania retoryki jako elementu zajęć z języka włoskiego (a potencjalnie – z każdego innego języka obcego). Umiejętności językowe i retoryczne wzajemnie się warunkują i uzupełniają, dlatego korzystne jest ich zintegrowane nauczanie. W tekście uwypuklone...

Artykuł

Polish-Italian Picnic – Learning about Distinctive Characteristics of Our Regions / Piknik polsko-włoski – poznajemy osobliwości naszych regionów to dwustronny projekt językowy programu Comenius, realizowany w latach 2008-2010 przez XI Liceum Ogólnokształcące im. K. I. Gałczyńskiego w...

Artykuł

Upowszechniający się w zjednoczonej Europie model życia homo viator spowodował lawinowy wzrost zainteresowania nauką języków obcych, a co za tym idzie – zapotrzebowanie na różnorodne materiały ułatwiające ich szybkie opanowanie. W Polsce od wielu lat sporą popularnością cieszy się język...