Hiszpański

Materiał dydaktyczny

Scenariusze zajęć z języka hiszpańskiego zostały przygotowane w ramach Olimpiady Języka Hiszpańskiego. Są one przeznaczone dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych na poziomie B1/B2.