Rosyjski

Artykuł

Jednym z istotnych etapów w procesie nauki języka obcego jest zdobycie przez uczących się kompetencji syntaktycznej. Nieodłączne pytanie, jakie się z tym wiąże, to pytanie o zasady, według których prawidłowo stosowane będą przez uczących się formy fleksyjne.

Artykuł

Nieocenionym walorem skutecznej komunikacji jest umiejętność zastępowania nieznanych lub zapomnianych słów czy zwrotów ich opisem, a więc kreatywne podejście do języka, co stanowi podstawę sprawnego posługiwania się nim. Umiejętność tę można rozwijać między innymi poprzez gry dydaktyczne, np....

Artykuł

W grudniowy wieczór 2015 r. sala Akademii Królewskiej w Sztokholmie wypełniona była po brzegi. Niewysoka kobieta ukłoniła się głęboko i odebrała z rąk króla Szwecji najwyższe odznaczenie w dziedzinie literatury – Nagrodę Nobla. Laureatką była Swietłana Aleksijewicz – pisarka o korzeniach...

Artykuł

Niezależnie od tego, co o tym sądzimy, współcześni uczniowie, w odróżnieniu od większości nauczycieli, należą do cyfrowych tubylców1. Znaczy to, że Internet jest dla nich naturalnym środowiskiem, bez którego nie wyobrażają sobie zarówno pracy i nauki, jak i codziennego funkcjonowania w...

Wydarzenia

Polskie Stowarzyszenie Nauczycieli i Wykadowców Języka Rosyjskiego zaprasza do udziału w trzech seminariach adresowanych do nauczycieli i studentów języka rosyjskiego. Spotkania odbędą się 22 maja w Sosnowcu, 13-14 czerwca w Warszawie oraz 20-21 w Siedlcach.

Artykuł

Muzyka i piosenki są stosowane przez nauczycieli języków obcych na wszystkich poziomach nauczania i we wszystkich grupach wiekowych. Nauczyciele wykorzystujący piosenkę podkreślają jej walory zwłaszcza w zakresie zwiększenia motywacji do nauki oraz optymalizacji procesu nauczania. Warunkiem...

Artykuł

Polskie Stowarzyszenie Nauczycieli i Wykładowców Języka Rosyjskiego pod koniec listopada 2013 r. zorganizowało wyjazd do Moskwy dyrektorów polskich szkół, w których nauczany jest język rosyjski.

Projekt

Przedmiotem konkursu jest recytacja fragmentów literatury polskiej (proza lub wiersz) przetłumaczonej na jeden z języków obcych: język angielski, język francuski, język hiszpański, język niemiecki, język rosyjski.

Wydarzenia

Edukacyjne programy Unii Europejskiej wspierają nauczycieli m.in. poprzez zagraniczne kursy doskonalenia zawodowego. W trudnej sytuacji są jednak nauczyciele języka rosyjskiego, którzy nie mają możliwości starania się o podobny grant na wyjazdy do Rosji. Wyjściem z tej sytuacji mogą być kursy...

Artykuł

Od 14 do 21 września 2013 r. grupa polskich uczniów brała udział w międzynarodowym święcie klasyki rosyjskiej. W tych dniach w Rosji odbywał się III Międzynarodowy Festiwal Języka Rosyjskiego „Głagoł”. Stolica Karelii – Petrozawodzk, założona przez cara Piotra Wielkiego, gościła młodzież z...