JOwS 01/2015

Artykuł

Początek roku 2015 przyniósł kilka zmian w funkcjonowaniu czasopisma „Języki Obce w Szkole”. Pismo przybrało nową strukturę, o czym możecie Państwo przeczytać w niniejszym numerze w artykule Joanny Dąbrowskiej. Uruchomiliśmy także profil kwartalnika na Facebooku, gdzie publikujemy różnorodne...

Artykuł

Sześć i pół wieku temu pojawiła się w Polsce profesja stacjonariusza, czyli osoby, która pełniła trzy funkcje: wydawcy, księgarza i bibliotekarza. Dla upamiętnienia tego faktu,  rok 2014 został ogłoszony przez Komitet Porozumiewawczy Bibliotekarzy, Księgarzy i Wydawców Rokiem Czytelnika...

Artykuł

5 listopada 2014 r. w Społecznej Akademii Nauk w Łodzi odbyła się międzynarodowa konferencja Rodziny wielojęzyczne – językowy skarb Europy, wieńcząca dwuletni projekt sześciu organizacji z różnych krajów Europy. W założeniu konferencja miała charakter szkoleniowy dla nauczycieli,...

Artykuł

Inicjatywa Komisji Europejskiej – Europass –  obchodzi w tym roku dziesiątą rocznicę powstania. Dokumenty wchodzące w jej skład zostały pozytywnie ocenione przez  nauczycieli, pracodawców, studentów oraz uczniów jako dobre narzędzie przygotowujące młodzież do tworzenia ważnych...

Artykuł

Maluchy w całej Europie bawią się i uczą. W zaleceniach dla placówek edukacyjnych i opiekuńczych w poszczególnych państwach znajdują się zarówno treści typowo edukacyjne, jak i te dotyczące gier i zabaw. Dzieci biorą udział w zajęciach organizowanych przez nauczyciela. Dużo czasu przeznacza się...

Artykuł

We wrześniu ubiegłego roku na południu Państwa Środka, w Kantonie, otwarto kolejną, po Pekinie i Harbinie, chińską polonistykę. Moje pierwsze doświadczenie pracy z Chińczykami sięga roku 2000. Był to czas, kiedy Polacy mało interesowali się Dalekim Wschodem. Dziś dynamicznie zmieniające się...

Artykuł

Zwroty badawcze stanowią orientację badawczą stosowaną obecnie często w naukach humanistycznych. Oznacza ona możliwość reinterpretacji przedmiotu badań, dostosowanie do niego metodologii  badawczej, co implikuje także przekształcenie aparatu pojęciowego. W glottodydaktyce również możemy...

Artykuł

Olimpiada Języka Francuskiego (OJF) to konkurs umiejętności językowych i wiedzy na temat krajów francuskiego obszaru językowego, stojący na najwyższym poziomie, a adresowany do uczniów szkół ponadgimnazjalnych. Główną ideą przeprowadzanej  na terenie całego kraju olimpiady jest edukacja...

Artykuł

Od września tego roku wszystkie przedszkolaki w wieku pięciu lat zostaną objęte obowiązkowym przygotowaniem do nauki języka obcego. Warto przy tej okazji otworzyć dyskusję na temat skuteczności poznawania języka obcego przez dzieci w wieku przedszkolnym, tak aby za ministerialnym rozporządzeniem...

Artykuł

Jak stworzyć odpowiednie środowisko dla efektywnego rozwoju językowego najmłodszych? Oto sprawdzone rozwiązania i metody lektorów Pracowni Językowej, pomysłodawców świetlicy językowej Happy School Kids.