JowS 03/2019

Artykuł

In the previous group of exercises, thinking, speaking and understanding were challen-ged through the use of questions. We now expand language skills with an emphasis on precision for clarity of communication. Let us move to the declarative.

Artykuł

W artykule omówiono wyniki badania empirycznego, którego celem była analiza subiektywnego i obiektywnego rozumienia mowy spontanicznej w języku obcym przez absolwentów liceum. Jak wynika z uzyskanych danych, fonetyka odgrywa znaczną rolę w rozumieniu ze słuchu i jest nierozłącznie związana z...

Artykuł

Magdalena Pioruńska, nauczycielka języka angielskiego w Zespole Szkół nr 1 w Wieluniu, była koordynatorką projektu „Anglojęzyczne przedstawienie z udziałem młodzieży »Poskromienie złośnika« na podstawie twór-czości Williama Szekspira”. Wystawiając spektakl na podstawie scenariusza jej autorstwa...

Artykuł

Poznawanie historii, spotkania z rówieśnikami trzech europejskich krajów i nauka języka – tego doświadczyli uczestnicy projektu „Witnesses of the Second World War”. – Historie, które poznaliśmy, wpłynęły na każdego z nas – mówi Michał Latra, uczeń Liceum Ogólnokształcącego im. Mikołaja Kopernika...

Artykuł

Namówienie uczniów na wystawianie Szekspira w oryginale nie jest tak trudne, jak mogłoby się wydawać – przekonuje Agnieszka Obrzud, jedna z pomysłodawczyń dziecięcych spektakli, którymi zasłynął amatorski teatr ze Szkoły Podstawowej nr 2 im. Juliusza Słowackiego w Starym Sączu.

Artykuł

Kiedyś nie zaczynało się nauki języka obcego w przedszkolu ani nawet w pierwszych latach podstawówki. Na pierwszą lekcję języka obcego musiałam czekać do piątej klasy – wtedy w planie zajęć pojawił się język rosyjski. Ileż było uciechy z tego, że można mówić i pisać inaczej, niż człowiek do tej...

Artykuł

Szkoła Podstawowa nr 1 im. Powstańców Śląskich w Imielinie (woj. śląskie) uczestniczyła w projekcie realizowanym ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) – „Ponadnarodowa mobilność kadry edukacji szkolnej”. Projekt, koordynowany...

Artykuł

Migracja to obecnie zjawisko powszechne, a polskie szkoły i uczelnie mają wśród odbiorców swojej oferty edukacyjnej coraz więcej uczniów i studentów zróżnicowanych kulturowo i językowo. Osoby te, podobnie jak obywatele kraju goszczącego, potrzebują rozwijania kompetencji umożliwiających im...

Artykuł

Rewolucja związana z przywróceniem po dwóch dekadach ośmioklasowych szkół podstawowych spowodowała, że zarówno dyrektorzy, jak i nauczyciele wielu szkół zdecydowali się na utworzenie klas dwujęzycznych. Z jednej strony jest to ukłon w stronę rodziców, którzy są coraz bardziej świadomi potrzeby...

Artykuł

Pojawienie się języka rosyjskiego w szkołach podstawowych jest odpowiedzią na rosnące zainteresowanie tym językiem wśród coraz młodszych grup wiekowych. Przed nauczycielami języka rosyjskiego w Polsce stoi zatem duże wyzwanie. Muszą zaspokoić potrzeby współczesnych uczniów i ich rodziców i...