JOwS 04/2014

Artykuł

Rozpoczynając rozważania nad problematyką dotyczącą aktywności dziecka w procesie nauczania języka obcego, warto przypomnieć postać amerykańskiego filozofa-pragmatyka, twórcy terminu szkoła aktywna i postulatu learning by doing – Johna Deweya. Dzięki swojej działalności jest on...

Artykuł

Celem artykułu jest analiza różnych sposobów definiowania we współczesnej metodyce pojęcia kompetencji wielokulturowej i powiązanych z nią zagadnień. Autorka skupia się zwłaszcza na problemach wynikających z braku jednolitej terminologii dotyczącej zagadnienia wielokulturowości. W tekście...

Artykuł

Artykuł jest podsumowaniem doświadczeń nauczania języka czeskiego na odległość na dwóch amerykańskich uniwersytetach: University of Michigan (UM) i University of Illinois at Urbana-Champaign (UIUC), w roku akademickim 2012/2013. Autorka analizuje czynniki, które powinny być uwzględnione przy...

Artykuł

Studium Języków Obcych Politechniki Białostockiej od kilku lat zajmuje się nauczaniem języka polskiego jako obcego. Naszymi słuchaczami byli w przeważającej większości studenci Erasmusa, od których nasza przygoda z językiem polskim się rozpoczęła, a obecnie są nimi studenci programu Erasmus+....

Artykuł

Proszę oglądać brytyjskie i amerykańskie seriale komediowe, szczególnie „Hotel Zacisze” (o kiepsko prowadzonym hotelu). (…) Monty Pythona powinien Pan oglądać ile tylko się da. (…) Proszę się nauczyć tekstów najpopularniejszych brytyjskich piosenek, zwłaszcza Beatlesów, Rolling Stonesów,...

Artykuł

W latach 2012-2014 Liceum Ogólnokształcące nr IV we Wrocławiu realizowało edukacyjny dwustronny projekt programu Comenius pt. We don’t need education… – the importance of education in young people’s lives. Szkołą partnerską była znana bolońska szkoła techniczna IIS Aldini Valeriani...

Artykuł

What’s really up? to hasło przewodnie pierwszej edycji konkursu językowego IBM Reading Companion dla uczniów i nauczycieli języka angielskiego, rozstrzygniętej wiosną 2014 r. Tytuł, a zwłaszcza przysłówek really, miał w założeniu sprowokować uczestników konkursu do...

Artykuł

Tematem niniejszego artykułu jest analiza niewielkiego fragmentu pola fonetyczno-fonologicznego współczesnego języka japońskiego, złożonego z dwóch samogłosek [i] oraz [ɯ], a także ich wariantów. Przyjrzymy się ich właściwościom, zarówno artykulacyjnym, jak i prozodycznym, ze szczególnym...

Artykuł

Od 1 października 2014 r. Instytut Lingwistyki Stosowanej Uniwersytetu Warszawskiego, kształcący specjalistów w zakresie przekładu, językoznawstwa, nauczania języków obcych i mediacji międzykulturowej, poszerzył swoją ofertę dydaktyczną na studiach licencjackich o język japoński. W odróżnieniu...

Artykuł

Język japoński zaczyna być coraz bardziej popularny wśród języków nauczanych w Polsce. Nauka komunikacji w języku japońskim przebiega zwykle wolniej niż w przypadku języków europejskich. Jednak w trakcie nauki, a nawet już w pierwszym kontakcie z językiem japońskim, uczeń nabywa...