JOwS 05/2019

Artykuł

Języki fascynowały mnie od dzieciństwa. Już wtedy podświadomie wiedziałam, że są ważne. Może wynikało to z tego, że mieszkałam w Białymstoku – mieście styku kultur, religii i języków?

Artykuł

Nauczyciele nierzadko mierzą się z wyzwaniem pracy z dziećmi i młodzieżą z różnymi zaburzeniami w zachowaniu, rozwoju emocjonalnym i społecznym. Połączenia zaburzeń występują u uczniów coraz częściej, a skutkuje to specyficznymi zachowaniami na lekcjach. Niniejszy artykuł poświęcony jest...

Artykuł

Celem artykułu jest próba wyodrębnienia najważniejszych kryteriów, którymi powinny się kierować osoby dobierające materiały na zajęcia z języka obcego w przedszkolu.

Artykuł

Jedną z głównych bolączek w działaniach nauczyciela pracującego z młodzieżą czy młodymi dorosłymi jest niska motywacja uczących się. Jak więc motywować uczniów czy studentów? Jak sprawić, aby zajęcia językowe były dla nich ciekawe i angażujące oraz przyniosły jak najlepsze wyniki?

Artykuł

This final group of exercises is the culmination of the prior three groups that explored techniques to build sentences, ask questions, state and understand directions, exchange comments and expand vocabulary. It is time to fully mirror the real world of spontaneous conversation.

Artykuł

W procesie komunikacji interakcja jest oczywistością. Działania językowe dotyczą komunikacji, zatem kwestie sprawności w zakresie interakcji są bardzo istotne w uczeniu (się) języka obcego, w tym specjalistycznego

Artykuł

Skuteczne nauczenie języka obcego jest podstawowym celem pracy nauczycieli języków obcych. Choć cel ten pozostaje niezmienny, rozumienie skuteczności nauczania języków obcych zależy od czasów i kontekstów nauczania. Celem artykułu jest przedstawienie skuteczności nauczania języków obcych na...

Artykuł

Obawa przed używaniem języka obcego w praktyce bywa poważną blokadą w porozumiewaniu się. Jak spowodować zatem, żeby dzieci nie tylko chciały uczyć się języka, lecz także stosowały go w codziennym życiu? Czy można sprawić, że młodzież, chłonąc język, przestaje myśleć o tym, że się go uczy? Na te...

Artykuł

Jak zachęcić do nauki języków obcych ludzi starszych, którzy dawno zakończyli swoją przygodę z edukacją? Jak nauczać ludzi w różnym wieku, wykonujących rozmaite zawody i mających odmienne cele związane z podnoszeniem kompetencji językowych? Tych wyzwań od lat podejmuje się Fundacja Centrum...

Artykuł

O projekcie „Warszawa dla średnio zaawansowanych” nagrodzonym wyróżnieniem specjalnym European Language Label 2019