JOwS 1/2020

Artykuł

Proponowany scenariusz zajęć dydaktycznych jest przeznaczony dla studentów germanistyki, którzy w toku swych studiów odbyli już kurs gramatyki opisowej języka niemieckiego. Kurs leksykologii jest rozszerzeniem wiedzy o języku niemieckim o aspekty nieomawiane na wcześniejszych etapach studiów....

Artykuł

Autobiografie językowe zawierają opisy własnego procesu uczenia się języka obcego, w których szczególna uwaga jest skierowana na komplikacje i próby ich przezwyciężania. Indywidualne problemy przyswajania  języka  przedstawia się w nich wprawdzie z subiektywnego punktu widzenia, ale...

Artykuł

Pamiętam pierwszy moment swojej świadomości językowej. Było to jeszcze w szkole podstawowej, na lekcji języka polskiego. Podpisując zeszyty, miałam zwyczaj wpisywania na pierwszej stronie „złotej myśli”, która nawiązywałaby do danego przedmiotu. I dokładnie pamiętam, że w zeszycie do języka...

Artykuł

Od szesnastu lat na początku października uczniowie, ich rodzice i nauczyciele Szkoły Podstawowej nr 3 Przymierza Rodzin im. bł. ks. Jerzego Popiełuszki w Warszawie wspólnie opracowują gry, zabawy i konkursy, które pozwalają dzieciom i dorosłym w miłej atmosferze pogłębiać wiedzę o otaczającym...

Artykuł

Wydany w 2018 r. przez Wydawnictwo Poltext w Warszawie Codziennik rosyjski może być traktowany jako jedna z ciekawszych pomocy dydaktycznych dla nauczyciela rusycysty. To kompendium wiedzy na temat języka i kultury rosyjskiej autorstwa Olgi Tatarchyk, Jeleny Wysokińskiej i Volhi Liauchuk –...

Artykuł

Model wychowawczo-pedagogiczny, stworzony przez Marię Montessori na początku zeszłego stulecia, skupiał się głównie na dzieciach i młodzieży. Jednak wielu współczesnym nauczycielom z powodzeniem udaje się zaadaptować go do nauczania osób dorosłych. Odpowiednio dostosowane materiały edukacyjne i...

Artykuł

Przez niemal 100 lat w dydaktyce języków obcych pokutowało przeświadczenie, że używanie języka ojczystego na lekcji języka obcego jest szkodliwe. Dlatego z ogromną niechęcią i rezerwą traktowano wszystkie aktywności oparte na języku ojczystym, w tym także dwujęzyczne tłumaczenia. Wraz z...

Artykuł

Czy istnieje złoty środek, który w procesie nauczania języka obcego pozwala przyciągnąć uwagę ucznia, podtrzymać jego koncentrację i motywację do nauki? Czy istnieje taka technika czy strategia uczenia się, która umożliwia szybkie skonstruowanie notatki, zapamiętanie i odtworzenie nowego...

Artykuł

Nauczanie pokoleń Y i Z metodami dydaktycznymi pokolenia X nie do końca przy-nosi zadowalające efekty. U naszych uczniów często widzimy znużenie, znudzenie, brak chęci i motywacji. Próbujemy różnych metod i technik, ale efektów brak. Co zatem zrobić, by zainteresować, zaangażować i zaktywizować...

Artykuł

Piosenki to materiał chętnie wykorzystywany przez nauczycieli języków obcych, ponieważ uatrakcyjniają zajęcia, a także podnoszą motywację i gotowość do nauki. Odpowiednio dobrane utwory, zawierające określoną leksykę lub konstrukcje gramatyczne, mogą też służyć doskonaleniu poprawności i...