badania i analizy

Wydarzenia

W dniach 25-26 czerwca 2014 roku w Warszawie odbyła się konferencja Zawód nauczyciel poświęcona różnym zagadnieniom dotyczącym pracy pedagogów. Podczas spotkania uczestnicy wysłuchali inspirujących wykładów i prelekcji oraz brali dział w fascynujących dyskusjach. Konferencja została...

Artykuł

Z ostatniego raportu Ośrodka Rozwoju Edukacji, dotyczącego powszechności nauczania języków obcych w Polsce w roku szkolnym 2011/2012, wynika, że prawie 97 proc. dzieci i młodzieży, począwszy od szkoły podstawowej po licea i szkoły zawodowe, uczy się języków obcych. Oczywista jest przewaga...

Artykuł

Jak wynika z opublikowanego w marcu raportu sieci Eurydice, wychowanie fizyczne jest przedmiotem obowiązkowym w szkołach we wszystkich krajach Europy, ale często postrzeganym jako mniej ważny niż inne przedmioty.

Artykuł

Aby młodzi ludzie byli odpowiednio przygotowani do wejścia na dzisiejszy rynek pracy, w programach nauczania powinny znaleźć się kompetencje informatyczne, umiejętności w zakresie przedsiębiorczości i kompetencje obywatelskie. Tymczasem z nowego raportu Eurydice dla Komisji Europejskiej wynika,...

Artykuł

Zaangażowanie obywateli w życie polityczne i społeczne stanowi obecnie priorytet zarówno na poziomie europejskim, jak i w poszczególnych krajach. Według definicji Parlamentu Europejskiego, kompetencje obywatelskie są jednym z kluczowych elementów składających się na tzw. kompetencje ogólne.

Artykuł

Badanie motywacji uczniów do nauki języków obcych jest zagadnieniem trudnym i wymagającym. Ciekawych informacji na ten temat dostarcza raport z badania kompetencji językowych piętnastolatków - European Survey on Language Competences 2011.

Wydarzenia

21 czerwca Komisja Europejska zaprezentowała wyniki  pierwszego cyklu Europejskiego Badania Kompetencji Językowych (European Survey on Language Competences – ESLC).