edukacja zdalna

Wydanie JOwS
Artykuł

Pandemia COVID-19 i związany z nią okres izolacji diametralnie zmieniły wiele sfer naszego życia. Było to szczególnie widoczne w edukacji, w której prawdopodobnie nigdy wcześniej nie następowały zmiany tak szybkie i rewolucyjne. Niemalże z dnia na dzień wszyscy uczestnicy procesu edukacyjnego,...

Artykuł

O tym, jakie efekty edukacyjne przyniosło nauczanie zdalne, będziemy się mogli przekonać dopiero po dłuższym czasie, po ustaniu ograniczeń związanych z koronawirusem. Na razie możemy jedynie skupić się na wysiłkach, sposobach i technikach pracy, rozważyć, jakie działania się sprawdziły, i jakie...

Wydanie JOwS