improwizacja

Artykuł

Czym jest drama w dydaktyce? Nie jest to pojęcie tożsame z teatrem, który tworzony jest na podstawie wyobrażeń scenarzysty i reżysera. To dużo szersza kategoria, mająca źródłosłów w greckim δρᾶμα, drâma, czyli 'działanie, akcja'. Oznacza wejście w fikcyjną sytuację, zinterpretowanie zachowania i...

Artykuł

This final group of exercises is the culmination of the prior three groups that explored techniques to build sentences, ask questions, state and understand directions, exchange comments and expand vocabulary. It is time to fully mirror the real world of spontaneous conversation.