sprawozdanie

Artykuł

W dniach 8-10 maja 2015 r. odbył się w Warszawie pierwszy Europejski Kongres Języków Obcych zorganizowany przez PASE (Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Jakości w Nauczaniu Języków Obcych), pod hasłem Innowacje i inspiracje w europejskiej edukacji językowej. Wydarzenie zostało objęte...