trening multisensoryczny

Artykuł

Celem tego artykułu jest przedstawienie możliwości pracy nad wymową rosyjską z wykorzystaniem treningu multisensorycznego, który jest jednym z założeń holistycznego podejścia multimodalnego (HPM) zaproponowanego w pracy Pronunciation in EFL Instruction. A Research-Based Approach autorstwa...