20 lat stowarzyszenia PASE – nowe perspektywy edukacji językowej

Numer JOwS: 
str. 9

10 i 11 maja br. na Uniwersytecie Warszawskim w gmachu starej BUW odbył się jubileuszowy Kongres Języków Obcych PASE Nowe perspektywy edukacji językowej. Dwa dni były okazją do spotkania z wybitnymi osobowościami środowiska językowego, a także z doskonałymi praktykami tej branży.

Wiele emocji wzbudził warsztat dr. Mateusza Bogdanowicza z Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego zatytułowany 2033: Apokalipsa na żywo czy kraina obfitości?, w którym prowadzący przedstawił dwie skrajnie prognozy rozwoju edukacji językowej w Polsce. W swoim wystąpieniu podkreślił, że w ostatniej dekadzie doszło do znacznego obniżenia standardów ogólnie pojętej edukacji w Polsce. W tej sytuacji istnieje potrzeba podjęcia decyzji, jaki scenariusz na przyszłość wybrać: przyzwolenie na dalsze obniżanie wymagań, dysproporcje poziomów znajomości języków w skali całego kraju; znikomy poziom motywacji uczniów i nauczycieli; zbyt proste egzaminy formalne czy też scenariusz naprawczy, mający przywrócić zaufanie do instytucji edukacyjnych i doprowadzić do uznawalności na świecie wykształcenia odebranego w Polsce. Po przeanalizowaniu obu koncepcji dr Bogdanowicz zaprezentował proste i niedrogie metody wdrożenia drugiego scenariusza.

Blok metodyki nauczania języków obcych

W tej części zaprezentowano najnowsze trendy w metodach nauczania języka angielskiego. Grzegorz Śpiewak podczas warsztatu Język All Inclusive starał się znaleźć odpowiedź, dlaczego pewnych sformułowań nie uczy się początkujących, wychodząc z założenia, że są one zbyt trudne. Warsztat poprowadzony metodą deDOMO pozwolił uzupełnić menu językowe także dla początkujących.

Herbert Puchta podczas warsztatu (Critical) Thinking with Young Learners and Teens zwracał uwagę słuchaczy na to, że dzisiejsze dzieci mają prawie nieograniczony dostęp do wiadomości napływających ze wszystkich stron. Głównym zadaniem pedagogów powinno więc być nauczenie uczniów krytycznego myślenia, które pozwali im zrozumieć i oceniać nowe informacje oraz sprawi, że będą przygotowani na ciągłe poszerzanie wiedzy.

Czesław Kiński i Jacek Łagun z Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, czerpiąc z najnowszych badań, podkreślali rolę snu i aktywności fizycznej w nabywaniu, przechowywaniu i pobieraniu nowych informacji. Porównywali skuteczność nauczania przy użyciu metody unisensorycznej i multisensorycznej (Sleep, Run, Study).

Katarzyna Bańka z Uniwersytetu Śląskiego i Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach zwracała uwagę na istotne znaczenie poznania kontekstu kulturowego w procesie uczenia zwłaszcza języków orientalnych (Acquisition: Evaluation of Teaching Methods and Introducing Culture-Oriented Background).

W bloku metodyki różnych języków mówiło się m.in. o możliwości użycia dokumentów autentycznych na zajęciach języka obcego już od nauczania na poziomie A1 (Dorota Biele) oraz o Europejskiej Ramie Kwalifikacji: Ewaluacja i Akredytacja w Nauczaniu Języków Obcych, którą zaprezentowała Elżbieta Jarosz.

W ramach bloku dotyczącego metodyki języka polskiego omawiano m.in. wykorzystywanie na zajęciach językowych książek poruszających tematy trudne, tabu (Mój przyjaciel Szymon: małe książki o dużych sprawach i ich wykorzystanie na zajęciach języków obcych; Aneta Chabrowska). Poruszano także tematykę trudności, jakie napotyka lektor w pracy z dorosłym uczniem w firmach i korporacjach, na podstawie konkretnych przykładów ze szkoleń biznesowych. (Dlaczego nikt mi tego wcześniej nie powiedział? Kłopotów z uczniem w firmach ciąg dalszy; Luiza Wójtowicz Waga).

Blok metodyki języka rosyjskiego poruszał problemy nurtujące rusycystów w Polsce. Ałła Akishina przedstawiała zasady konstruowania kompletów multimedialnych do nauki kultury, literatury i historii Rosji. Dr Magdalena Dąbrowska mówiła o nauczaniu literatury rosyjskiej X-XVIII w. na studiach rusycystycznych w grupach bez znajomości języka rosyjskiego. Praktyczne wskazówki dydaktyzacji materiałów kulturoznawczych przedstawiły: Agata Buchowiecka-Fudała i Dorota Piekarska-Winkler, ujawniając tajemnice rosyjskiej duszy. Prof. Ludmiła Szypielewicz zaprezentowała multimedialny kurs językowo-metodyczny do nauki języka rosyjskiego, historii i kultury Rosji. Swetłana Remizowa przedstawiła innowacyjne tendencje metodyczne w podręcznikach do nauki języka rosyjskiego w gimnazjach, liceach oraz szkołach wyższych, natomiast Anna Wrzesińska zwracała uwagę na konieczność wykorzystania dostępnych na rynku pomocy i materiałów w celu wzbogacenia oferty podręcznikowej (Wykreuj swoje zajęcia. Podręcznikowo!).

Doskonalenie zawodowe nauczycieli w ramach programów europejskich

Ostatni blok szkoleniowy został w całości poprowadzony przez przedstawicieli Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji. W panelu dyskusyjnym zorganizowanym przez czasopismo „Języki Obce w Szkole” prof. Jolanta Zając, dr Krystyna Szymankiewicz i Anna Grabowska mówiły o konieczności zastosowania na lekcji języka obcego treningu strategicznego jako uznanego elementu systemu glottodydaktycznego (Strategie są dobre na wszystko?). Małgorzata Janaszek i Michał Sosnowski przedstawiali ofertę europejskich programów edukacyjnych, a Gracjana Więckowska przybliżyła słuchaczom program eTwinning, umożliwiający współpracę nauczycieli języków obcych z Unii Europejskiej przy realizacji projektów edukacyjnych za pośrednictwem nowoczesnych technologii informacyjno-komunikacyjnych. O nauce języka obcego w kontekście zawodowym mówiła Agnieszka Włodarczyk, kładąc nacisk na konieczność dostosowania kursów językowych dla konkretnych grup zawodowych, ukierunkowanych na konkretne słownictwo i sytuacje. Podkreślała też znaczenie pozaformalnego sposobu nauki języka wykorzystującego przestrzeń wirtualną, jako często jedynej akceptowalnej formy nauki np. dla osób pracujących.

Wszyscy uczestnicy kongresu z zaciekawieniem brali udział zarówno w sesjach plenarnych, jak i w warsztatach podkreślając ich dużą przydatność. Chwalili także wyjątkową różnorodność tegorocznego kongresu i przyjazną atmosferę oraz piękne wnętrza, w których odbywały się spotkania. Piątkowa, wieczorna gala była okazją nie tylko do chwili oddechu, spotkań nieformalnych, ale także do uczczenia z naszymi gośćmi jubileuszu dwudziestolecia Stowarzyszenia PASE.

Zachęcamy wszystkich do zapoznania się z podsumowaniem kongresu, obejrzenia zdjęć i filmu dostępnego na stronie internetowej wydarzenia.

Mamy nadzieję, że za rok zechcą Państwo uczestniczyć w kolejnym Kongresie PASE, który tak jak i w tym roku zostanie zorganizowany w maju. W poszukiwaniu szczegółów zapraszamy do odwiedzania strony Stowarzyszenia PASE.