2012/03

W niniejszym numerze prezentujemy artykuły pokazujące, w jaki sposób wykorzystywać nowe technologie i portale społecznościowe na lekcjach języka obcego, jak uczyć selekcji i rozumienia danych wyszukanych w Internecie oraz jak uchronić uczniów przed zagrożeniami, które niesie ze sobą korzystanie z globalnej sieci. Mając jednak nadzieję, że świat wirtualny nie zastąpił jeszcze całkowicie rzeczywistości realnej, proponujemy lekturę artykułów pokazujących jak skłonić cyfrowych tubylców do odłożenia na bok smartfonów i laptopów, i zaangażowania się w obchody Europejskiego Dnia Języków.