2012/04

Oddajemy w Wasze ręce czwarty numer kwartalnika, który zamyka pierwszy rok funkcjonowania nowej redakcji czasopisma. Znajdą w nim Państwo refleksje na temat badań w dziedzinie edukacji takich jak: ESCL, Eurobarometr, czy Kluczowe dane o edukacji językowej w szkołach w Europie 2012. Jeśli chcą się Państwo dowiedzieć, czy można udomowić język obcy zachęcamy do lektury artykułu pt. Pochwała powolności. W dziale unijna wieża Babel pokazujemy, jak można kreatywnie uczyć języków zawodowych a wśród scenariuszy lekcji kryją się zadania na utrwalanie frazeologizmów francuskich.