3... 2... 1... Start! Rozpoczynamy trening językowy

Numer JOwS: 
str. 44

Aktywność sportowa jest nierozerwalnie związana z relacjami kulturalnymi. Zalety sportu są doceniane we wszystkich krajach, a wartości sportowe, w ich najczystszej formie, wspomagają proces angażowania ludzi w życie społeczne.

Pobierz artykuł w pliku PDF

Sport to zdrowie! – to hasło zna każdy. Ale sport to nie tylko wysiłek fizyczny, przekraczanie granic możliwości ludzkiego organizmu i bicie rekordów. To również, a może przede wszystkim, globalny fenomen, który ma istotny wkład w budowanie zaufania i stosunków kulturalnych między krajami. Sport jest także ważnym narzędziem pomagającym, szczególnie młodym ludziom, rozwijać różnorakie umiejętności i budować wiarę we własne możliwości.

Aktywność sportowa jest nierozerwalnie związana z relacjami kulturalnymi. Zalety sportu są doceniane we wszystkich krajach, a wartości sportowe, w ich najczystszej formie, wspomagają proces angażowania ludzi w życie społeczne.

Zajęcia sportowe w szkołach to zjawisko, który przekracza granice krajów, języków, religii i kultur. Sport w prosty i praktyczny sposób znosi bariery i umożliwia kontakty międzyludzkie, często jest jedyną neutralną platformą porozumienia.

Co ciekawe, choć jest zjawiskiem ogólnym, pozostaje jednocześnie bardzo różnorodny. Dyscypliny sportowe cieszą się różną popularnością, np. skoki narciarskie, które są już w Polsce kultowe, mają raczej nikłe szanse na zdobycie podobnego statusu chociażby w Australii (choć słynna jamajska drużyna bobslejowa to ciekawy wyjątek od tej reguły). Pomimo tej różnorodności sport łączy zarówno zawodników na boiskach i stadionach, jak i kibiców przed ekranami telewizorów i komputerów, a także uczniów w klasie szkolnej.

Pomaga rozwijać umiejętności i budować wiarę we własne siły

Dzięki aktywności sportowej młodzi ludzie mogą rozwijać różnorakie umiejętności, budować wiarę we własne siły i kontaktować się z osobami na całym świecie. Aktywność ta jest interesującym i ekscytującym zjawiskiem, stymulującym młodzież do spojrzenia na siebie i na otaczający ją świat w nowy sposób.

Naturalnie, ogromna większość miłośników sportu uprawia go biernie, tj. z poziomu kanapy z pilotem do telewizora w ręku. Nie zmienia to faktu, że – jak mało które zjawisko kultrury masowej – sport jednoczy i polaryzuje, angażuje emocje oraz pomaga w rozwijaniu umięjętności, w tym również językowych.

Jest pomocny w nauce języka

Czy sport może przyczynić się do rozwijania umięjętności językowych i pomóc w nauce języków obcych? Jest rzeczą powszechnie wiadomą, że proces nauczania i uczenia się jest skuteczny wtedy, kiedy uczący się jest w niego zaangażowany na poziomie personalnym. Innymi słowy, uczymy się szybciej, lepiej i skuteczniej, jeśli interesuje nas dana dziedzina oraz kiedy kontekst nauczania możemy odnieść do otaczającej nas rzeczywistości.

W nauczaniu języków często wykorzystuje się np. piosenki lub filmy fabularne, nie tylko dlatego, że ułatwiają zapamiętywanie słówek i fraz w danym kontekście, ale również wzbudzają zainteresowanie, są popularne itd. Podobna zależność występuje w przypadku sportu – fascynuje, jest częścią szeroko pojętej kultury i angażuje emocje. Sport i nauka języków to idealne połączenie.

A jak to wygląda w praktyce? Skoro wiadomo, że sport i nauczanie języka to doskonałe połączenie, jak tę wiedzę wykorzystać w procesie edukacyjnym? W podręcznikach dostępne są na ogół pojedyncze materiały dotyczące sportu, skarbnicą pomysłów jest również Internet, ale nauczyciele nie mają zazwyczaj czasu na wyszukiwanie i selekcjonowanie materiałów, które mogliby zastosować na lekcjach. Muszą mieć gwarancję, że będą one miały wysoką jakość i wartość merytoryczną oraz metodyczną, będzie je można łatwo wykorzystać, będą łatwe do włączenia do lekcji, łatwe w obsłudze i – co najważniejsze – interesujące dla uczniów.

W roku 2012 będziemy świadkami co najmniej dwóch wielkich wydarzeń sportowych: Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej Euro 2012 oraz olimpiady i paraolimpiady w Londynie. Emocje sportowe z pewnością sięgną zenitu! Może warto byłoby przy tej okazji sprawdzić, czy rzeczywiście sport jest motorem pozwalającym przyśpieszyć proces nauczania? Zadanie jest o tyle łatwiejsze, że materiały dla uczniów i nauczycieli języka angielskiego są już dostępne, wystarczy po nie sięgnąć.

Nauka angielskiego i futbol – Premier Skills

British Council cieszy się międzynarodową renomą autorytetu w zakresie nauczania języka angielskiego. Naszą ambicją w tej dziedzinie jest zapewnienie każdemu nauczycielowi i uczniowi na świecie dostępu do wysokiej jakości materiałów do nauki języka angielskiego. Zarówno uczniów, jak i nauczycieli wspieramy poprzez adresowane do nich programy. Udostępniamy im materiały na stronach internetowych: teachingenglish.org.uk (dla nauczycieli) oraz learnenglish.britishcouncil.org (dla uczących się).

British Council przeprowadził w wielu krajach na całym świecie badania dotyczące młodych ludzi i ich zaangażowania w sport. Rezultaty tych badań ujawniły m.in., że dyscypliną, która zdaje się jednoczyć niemal wszystkie kraje, jest piłka nożna. Tak narodził się program Premier Skills.