5. międzynarodowa konferencja ALTE w Paryżu: ocenianie na rzecz wielojęzyczności

W dniach 10-11 kwietnia odbędzie się 5. międzynarodowa konferencja ALTE. Spotkanie będzie miało miejsce w Paryżu ,w Maison Internationale (część Cité Internationale Universitaire de Paris). Jest to jedno z największych wydarzeń na świecie dotyczących zagadnień oceniania w nauczaniu języków.

Konferencja jest okazją do spotkania wpływowych ekspertów praktyków i teoretyków w zakresie edukacji językowej i stwarza przestrzeń do omówienia kluczowych kwestii związanych z ocenianiem i certyfikowaniem z języków obcych. Dwudniowa konferencja jest kontynuacją merytorycznych rozważań, które miały miejsce podczas  4. międzynarodowej konferencji ALTE, odbywającej się przed trzema laty w Krakowie.

Program konferencji

Program konferencji jest bardzo zróżnicowany. Uczestnicy będą mogli uczestniczyć w wykładach i sesjach warsztatowych. Wśród zaproszonych gości są specjaliści zajmujący się zagadnieniami interkulturowości, różnorodności oraz mobilności w kontekście edukacji językowej.

ALTE

The Association of Language Testers in Europe to międzynarodowa organizacja zrzeszająca instytucje zajmujące się certyfikowaniem znajomości języków obcych. ALTE powstała w 1989 r. z inicjatywy uniwersytetów Cambridge i Salamanca. Głównym celem jej istnienia jest wypracowywanie wspólnych standardów oceniania i testowania znajomości języków w Europie oraz wspieranie wielojęzyczności i dziedzictwa językowego Europy. Obecnie ALTE liczy 34 członków, w tym uznane na całym świecie instytucje zajmujące się testowaniem biegłości językowej. Dokumentem regulującym działalność ALTE jest konstytucja. Zachęcamy do zapoznania się także z planem pracy ALTE na lata 2013-2016.