Adam Klawczyński

Absolwent Instytutu Japonistyki i Koreanistyki Uniwersytetu Warszawskiego. Doktorant na Wydziale Polonistyki UW i lektor w Szkole Języków Wschodnich.