Alina Jabłońska Domurat

Wykładowczyni języka angielskiego i polskiego, współautorka i koordynatorka kursów języka polskiego dla zagranicznych studentów Erasmusa (Erasmus Intensive Language Courses) organizowanych na Politechnice Białostockiej.