Badania ze szwajcarską precyzją

Numer JOwS: 
str. 106

Fundusz Stypendialny Sciex działa od 2009 r. w ramach Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy. Program ten kładzie nacisk na wspieranie inicjatyw w zakresie badań i stanowi ważny instrument mający na celu promowanie młodych, utalentowanych pracowników naukowych, którzy zamierzają prowadzić badania we współpracy z badaczami i instytucjami w Szwajcarii.

Pobierz artykuł w pliku PDF

Fundusz umożliwia polskim stypendystom korzystanie z wysokich standardów badań i eksperymentów naukowych, z bliskich kontaktów pomiędzy szkolnictwem wyższym a przemysłem i sektorem prywatnym, a także zapewnia możliwości pracy w innowacyjnym i konkurencyjnym środowisku. Łącznie na stypendia w Polsce zostało przeznaczonych 12 mln franków szwajcarskich.

Jakie działania są finansowane?

Głównym celem projektów realizowanych w ramach Funduszu Stypendialnego Sciex jest utworzenie partnerstw naukowych, które:

  • rozwiną zdolności poszczególnych pracowników naukowych (kapitał ludzki);
  • będą wspierać postęp naukowy i innowacyjność (perspektywy naukowe);
  • doprowadzą do nawiązania lub zacieśnienia kontaktów między pracownikami naukowymi (tworzenie sieci kontaktów).

W ramach Funduszu Stypendialnego Sciex konsorcjum polskiej uczelni wysyłającej i szwajcarskiej uczelni goszczącej może wnioskować o dofinansowanie dla następujących projektów:

  • wizyty stypendialne doktorantów i młodszych pracowników naukowych (z tytułem doktora) z Polski – w celu prowadzenia badań naukowych w instytucjach badawczych Szwajcarii. Stypendia są przyznawane na okres od 6 do 24 miesięcy;
  • wizyty samodzielnych pracowników naukowych z Polski lub Szwajcarii – w celu przygotowania projektów badawczych lub w związku z ich realizacją, tj. 5-dniowe pobyty w Szwajcarii lub w Polsce, na które można otrzymać dofinansowanie w wysokości 2500 franków szwajcarskich. Wspierane projekty powinny służyć podnoszeniu kwalifikacji zawodowych, a także przyczyniać się do rozwoju współpracy naukowo-badawczej.

Ile grantów zostało przyznanych?

Od początku działalności program wzbudza duże zainteresowanie wśród naukowców – co roku zgłoszeń jest więcej niż dostępnych środków. Spośród nowych państw członkowskich Unii Europejskiej Polska jest krajem, który wysyła największą liczbę osób na stypendia w ramach Funduszu. Dotychczas na badania naukowe do Szwajcarii wyjechało 96 polskich naukowców.

Projekty, którym przyznano dofinansowanie, są prowadzone głównie przez osoby już posiadające tytuł doktora (53 projekty; 36 projektów realizowanych jest przez doktorantów). Projekty są tworzone we wszystkich dyscyplinach naukowych, jednak najwięcej z nich w dziedzinie chemii (15), nauk inżynieryjnych (11) oraz prawa, nauk społecznych i ekonomii (łącznie 11). Ponad 60 proc. przedsięwzięć, które uzyskały dofinansowanie, trwa przez 12 miesięcy.

Z Funduszu Stypendialnego mogą skorzystać przedstawiciele wszystkich dyscyplin akademickich.

Kiedy będzie kolejny nabór?

Konkursy wniosków przeprowadzane są raz w roku. Ogłoszenie ostatniego, w ramach I edycji programu, naboru wniosków dla polsko-szwajcarskich konsorcjów naukowych planowane jest we wrześniu 2013 r. z terminem składania propozycji projektowych do 1 listopada 2013 r.

Dlaczego warto wyjechać do Szwajcarii?

Ci, którzy skorzystali z możliwości oferowanych przez Fundusz, bardzo cenią nie tylko aspekty naukowe wyjazdu, ale również wiele dodatkowych możliwości wynikających z projektu. Dr Sebastian Kołodziejczyk prowadzący projekt pt. Metafizyczne podstawy funkcjonowania umysłu wspomina:

Pobyt w Szwajcarii uświadomił mi potencjał naukowy tego kraju, możliwości realizacji projektów badawczych, a także wspaniałą kulturę duchową i materialną jego mieszkańców. Życie w Szwajcarii (…) wspominam z nostalgią, mając w pamięci wspaniałą architekturę, przyjaznych mieszkańców, bardzo dobrą kawę i cudowny klimat Genewy. Pobyt naukowy w Genewie otworzył mnie na inny niż transatlantycki model współpracy badawczej. Pozwolił lepiej zrozumieć kulturę akademicką tej części Europy i poznać innowacyjność w sferze badań naukowych.