Badanie Eurobarometr - europejczycy i języki

Wydane przez: 
Komisja Europejska

Przeprowadzone niedawno badanie opinii publicznej Eurobarometru dotyczące stosunku obywateli UE do wielojęzyczności i nauki języków obcych wykazało, że prawie dziewięć na dziesięć osób uważa, że zdolność posługiwania się językami obcymi jest bardzo przydatna, a 98% respondentów twierdzi, że znajomość języków korzystnie wpłynie na przyszłość ich dzieci.

389 Czytaj raport w j.angielskim

Zestawienie o Polsce

Androulla Vassiliou, komisarz UE ds. edukacji, kultury, wielojęzyczności i młodzieży, powiedziała:

Badanie Eurobarometru pokazuje, że wielojęzyczność i uczenie się języków mają duże znaczenie dla ludzi, i tym powinniśmy się cieszyć. Ale musimy jednocześnie zwiększyć wysiłki, aby poprawić poziom nauczania i uczenia się języków. Możliwość komunikowania się w języku obcym poszerza horyzonty i otwiera wiele drzwi; zwiększa szanse na zdobycie lepszej pracy, a w przypadku przedsiębiorstw oznacza więcej możliwości na jednolitym rynku.

Pełna wersja raportu dostępna jest w języku angielskim. Dodatkowo, dla porównania, wyniki każdego z krajów zostały zestawione z ogólnoeuropejskimi. Poniżej, w osobnym pliku, dostępny jest również fragment dotyczący Polski na tle europejskim.