Benchmarki ET 2020 w Polsce i Europie

Wydane przez: 
Komisja Europejska

Ukazał się najnowszy raport Komisji Europejskiej w dziedzinie edukacji  - Education and Training Monitor 2013 - prezentujący dane dotyczące realizacji europejskiej strategii „Education and Training 2020”. Raport ukazuje się po raz drugi (poprzednie wydanie – listopad 2012). Oprócz analizy porównawczej przedstawiającej realizację celów  (benchmarków) ET 2020, „Monitor” zawiera opisy sytuacji w każdym z 28 krajów oraz interaktywną mapę ilustrującą poziom realizacji poszczególnych benchmarków. Spośród celów realizowanych w ramach strategii  ET 2020 Polska nadal wypada najlepiej w dziedzinie wczesnego kończenia nauki, natomiast najsłabiej – w kształceniu dorosłych.