Dla autorów

31

 

 

Zachęcamy Państwa do nadsyłania artykułów z zakresu metodyki, glottodydaktyki, językoznawstwa, a także scenariuszy zajęć, recenzji publikacji oraz własnych doświadczeń związanych z doskonaleniem zawodowym. Prosimy o przesyłanie gotowych tekstów oraz pomysłów na artykuł.

Zapraszamy do zapoznania się z planem wydawniczym na rok 2017.

Przed wysłaniem tekstu prosimy o zapoznanie się ze wskazówkami bibliograficznymi, według których powinna być sporządzona bibliografia i przypisy.

Wskazówki bibliograficzne

Każdy nadesłany artykuł powinien zawierać:

  • tytuł,
  • lead (nie dłuższy niż trzy zdania, lub 4-5 wierszy)
  • imię i nazwisko autora,
  • krótki biogram autora.

Każdy scenariusz powinien być przygotowany także według wzoru scenariusza lekcji, przyjętego w redakcji JOwS.

Jeśli chcą Państwo zamieścić także własny materiał ilustracyjny do artykułu, prosimy o dokładne opisanie zdjęć lub grafik oraz upewnić się, że posiadają Państwo prawo do wykorzystywania materiału graficznego lub zdjęciowego.

W sprawie dodatkowych informacji zapraszamy do kontaktu z redakcją: jows@frse.org.pl.