Dorota Karczewska

Wykładowca w Instytucie Lingwistyki Stosowanej UW (sekcja języka francuskiego), tłumaczka. Prowadzi warsztaty z przekładu pisemnego (w tym tłumaczenia audiowizualne w wersji lektorskiej), a także zajęcia z wykorzystania TIK w nauczaniu języka francuskiego.