dr Adam Krzysztof Gogacz

Absolwent filozofii na Uniwersytecie Łódzkim. Od wielu lat nauczyciel akademicki. Obecnie związany ze Społeczną Akademią Nauk w Łodzi. Uczestniczył w wielu projektach międzynarodowych jako ekspert w dziedzinie filozofii edukacji, edukacji włączającej i międzykulturowej.