dr Grażyna Kiliańska-Przybyło

Starszy wykładowca w Instytucie Języka Angielskiego Uniwersytetu Śląskiego w Sosnowcu. Jej zainteresowania badawcze dotyczą wpływu czynników osobowościowych i afektywnych na proces przyswajania języka obcego, świadomości językowej i interkulturowej oraz nauczania refleksyjnego.