dr hab. Elżbieta Jamrozik, prof. UW

Językoznawca, italianistka, członek korespondent Accademia Della Crusca, współautorka Wielkiego słownika włosko-polskiego, autorka słowników i publikacji z zakresu leksykologii, leksykografii, składni, semantyki, historii języka włoskiego i jego nauczania w Polsce.