prof. dr hab. Urszula Paprocka-Piotrowska

Prorektor KUL ds. Promocji i Współpracy z Zagranicą. Prezes Stowarzyszenia Nauczycieli Języka Francuskiego w Polsce PROF-EUROPE. Dydaktyk, językoznawca, autorka wielu znaczących opracowań i artkułów z dziedziny glottodydaktyki, wielokulturowości i wielojęzyczności.