dr Małgorzata Al-Khatib

Literaturoznawca i kulturoznawca, starszy wykładowca w Centrum Kształcenia Nauczycieli Języków Obcych i Edukacji Europejskiej Uniwersytetu Warszawskiego, w Uniwersyteckim Kolegium Kształcenia Nauczycieli Języka Angielskiego. Zajmuje się technologią informacyjną i edukacyjną, komputerowym wspomaganiem nauki i nauczania języków obcych, dydaktyką języka arabskiego oraz europejską polityką językową ze szczególnym uwzględnieniem edukacji różnojęzycznej i wielokulturowej oraz CLIL. Prowadziła zajęcia dydaktyczne w ramach programu Erasmus na uniwersytetach w Udine (Włochy), w Granadzie i Toledo (Hiszpania), w Krems (Austria), w Tartu (Estonia), w Leuven (Belgia) oraz w Sabanci (Turcja).