dr Magdalena Rozenberg

Adiunkt w Instytucie Filologii Germańskiej Uniwersytetu Gdańskiego. Zainteresowania naukowe: powiązania kulturoznawstwa i sztuki z glottodydaktyką.